Hjem > Nye sudoku-opplastinger
Sorter etter
    Vurdering
Vanskelighetsgrad
Legg til dato
3
8
2
 
(2 stemmer)
  Vanskelige++   20-Jul-2019
      Vanskelige   20-Jul-2019
4
1
6
      Vanskelige   20-Jul-2019
9
6
8
      Middels vanskelige   20-Jul-2019
2
8
7
 
(3 stemmer)
  Vanskelige++   20-Jul-2019
6
3
4
      Lette   20-Jul-2019
7
3
      Vanskelige   20-Jul-2019
9
7
      Vanskelige   20-Jul-2019
4
7
1
      Vanskelige   20-Jul-2019
4
9
6
 
(3 stemmer)
  Vanskelige++   20-Jul-2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Neste
Sist