Σουντόκου
Κανόνες Σουντόκου
Λύτης Σουντόκου
Πίνακας βαθμολογίας

Κανόνες Sudoku

- Το Sudoku παίζεται μέσα σε ένα 9x9 πλέγμα, που διαιρείται 3x3 στα υπο- πλέγματα αποκαλούμενα "περιοχές":

Περιοχή

- Sudoku αρχίζει με μερικά από τα κύτταρα πλέγματος που είναι γεμάτα ήδη με τους αριθμούς:

- Το αντικείμενο Sudoku είναι να γεμιστούν τα άλλα κενά κύτταρα με τους αριθμούς μεταξύ 1 και 9.1 αριθμού μόνο σε κάθε κύτταρο) χορηγώντας τις ακόλουθες οδηγίες:

1. Ο αριθμός μπορεί να εμφανιστεί μόνο μιά φορά σε κάθε σειρά:

ναι 
αριθ 


2. Ο αριθμός μπορεί να εμφανιστεί μόνο μιά φορά σε κάθε στήλη:

ναι

αριθ

     

3. Ο αριθμός μπορεί να εμφανιστεί μόνο μιά φορά σε κάθε περιοχή:

ναι

αριθ

     
ναι 
αριθ 

- Μια περίληψη αυτών των οδηγιών θα ήταν, ότι ένας αριθμός πρέπει να εμφανιστεί μόνο μιά φορά σε κάθε σειρά, τη στήλη και μια περιοχή.

Αυτό είναι. Είστε έτοιμοι τώρα να λύσετε παζλ Σουντόκου.
Κάντε κλικ εδώ και αρχίστε να παίζετε Σουντόκου τώρα!