Sudoku
Sudoku regler
Sudoku løser
Poengoversikt

Sudoku regler

- Sudoku spilles i et 9x9 rutenett, inndelt i 3x3 mindre rutenett kalt "rektangler":

Rektangel

- Sudoku begynner med at noen av rutene allerede er utfylt med tall:

- Målet med Sudoku er å fylle ut de andre tomme cellene med tall mellom 1 og 9 (bare 1 tall per celle) i henhold til følgende retningslinjer:

1. Et tall kan bare forekomme en gang per rekke:

Tillatt 
Ikke tillatt 


2. Tallet kan bare forekomme en gang per kolonne:

Tillatt

Ikke tillatt

     

3. Tallet kan forekomme kun en gang per rektangel:

Tillatt

Ikke tillatt

     
Tillatt 
Ikke tillatt 

- For å oppsummere disse retningslinjene så kan vi si at et tall kan bare forekomme en gang per rekke, kolonne og rektangel.

Det var det. Nå er du klar til å løse Sudoku-nøtter.
Klikk her og begynn å spille Sudoku nå!