Sudoku
Sudoku regler
Sudoku facit
Poängtavla

Sudokuregler

- Sudoku spelas i ett 9 x 9 rutfält som delats in i 3 x 3 mindre rutfält som kallas "regioner":

Region

- Sudoku börjar med att några av rutfältets celler redan är ifyllda med siffror:

- Målet med sudoku är att fylla de andra tomma cellerna med siffror mellan 1 och 9 (endast 1 siffra i varje cell) enligt följande riktlinjer:

1. Siffran kan bara finnas en gång i varje rad:

Tillåtet 
Inte tillåtet 


2. Siffran kan bara finnas en gång i varje kolumn:

Tillåtet

Inte tillåtet

     

3. Siffran kan bara finnas en gång i varje region:

Tillåtet

Inte tillåtet

     
Tillåtet 
Inte tillåtet 

- En sammanfattning av dessa riktlinjer skulle vara att en siffra får bara finnas en gång i varje rad, kolumn och region.

Det var det! Nu är du redo att börja lösa sudokupussel.
Klicka här för att börja spela sudoku nu!