Λύτης Sudoku

Εισάγετε τους αριθμούς γρίφων Sudoku που βρήκατε στην εφημερίδα ή σε άλλους ιστοχώρους και πιέστε το κουμπί λύσης γρίφων, για να πάρετε τη σωστή λύση. Παρακαλώ σημειώστε ότι όσο δυσκολότερος ο γρίφος είναι, τόσο περισσότερο θα κάνει για να λύθει
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λύστε το γρίφο
 
Κενός γρίφος
 
Τύπωσε
1
2
3
4
5
6
7
8
9
X
 
Λύστε το γρίφο
 
Κενός γρίφος
 
Τύπωσε