Σουντόκου 

HTML:
 
Δοκιμή
Εκτύπωση
Λύση
Επαναφορά πίνακα
Χρόνος