Σουντόκου
 
  
#144
Εύκολο
HTML:
 
Χρόνος;
Χρονικό όριο;