ซูโดะกุ
กติกาการเล่น ซูโดะกุ
ตัวช่วยแก้ปริศนา ซูโดะกุ
กระดานคะแนน

กติกาการเล่น ซูโดะกุ

- เล่น ซูโดะกุ ในตารางขนาด 9x9, โดยแบ่งเป็นตารางย่อยภายในขนาด 3x3 เรียกว่า "region"

ตารางย่อย (region)

- ในตอนเริ่มต้น จะมีการใส่ตัวเลขในบางช่องของตาราง ซูโดะกุ ไว้แล้ว

- เป้าหมายของการเล่น ซูโดะกุ คือการเติมตัวเลขตั้งแต่ 1 ถึง 9 ลงในช่องต่างๆที่ยังว่างอยู่ (ใส่ตัวเลขได้เพียงหนึ่งตัวในแต่ละช่อง) ตามข้อแนะนำ ดังนี้

1. ตัวเลขหนึ่งตัวจะปรากฏได้เพียงครั้งเดียวในแต่ละแถวแนวนอน

อนุญาต 
ไม่อนุญาต 


2. ตัวเลขหนึ่งตัวจะปรากฏได้เพียงครั้งเดียวในแต่ละแถวแนวตั้ง

อนุญาต

ไม่อนุญาต

     

3. ตัวเลขหนึ่งตัวจะปรากฏได้เพียงครั้งเดียวในแต่ละตารางย่อย

อนุญาต

ไม่อนุญาต

     
อนุญาต 
ไม่อนุญาต 

- ใจความโดยสรุปจากข้อแนะนำเหล่านี้คือ ตัวเลขหนึ่งตัวจะปรากฏได้เพียงครั้งเดียวในแต่ละแถวแนวนอน, แถวแนวตั้ง และตารางย่อย

แค่นี้แหละ ตอนนี้คุณก็พร้อมที่จะแก้ปริศนาซูโดกุแล้ว!
คลิกที่นี่ และเริ่มเล่นซูโดกุกันเดี๋ยวนี้เลย!