ตัวช่วยแก้ปริศนา ซูโดะกุ

ใส่ตัวเลขปริศนาของ ซูโดะกุ ที่คุณพบในหนังสือพิมพ์หรือเว็บไซต์อื่นๆ แล้วกดปุ่มแก้ปริศนาเพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง นอกจากนี้กรุณารับทราบไว้ว่า เมื่อเกมปริศนามีระดับความยากเพิ่มมากขึ้นการแก้ปริศนาก็จะใช้เวลานานขึ้นด้วย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แก้ปริศนา
 
ตารางเกมปริศนาเปล่า
 
พิมพ์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
X
 
แก้ปริศนา
 
ตารางเกมปริศนาเปล่า
 
พิมพ์